گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) محمد عبدالرحیم با ترجمه حبیب الله اکبرپور


 گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) محمد عبدالرحیم با ترجمه حبیب الله اکبرپور

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

تعداد بازدید : ۱۱۷

نویسنده : kh1348

این کتاب بنام سوالات عجیب علمای مسیحی ازعلی (ع) نوشته محمدعبدالرحیم باترجمه حبیب الله اکبرپور است دارای۷۶صفحه است توسط ا

انتشارات نشرالف در۱۰۰۰۰نسخه درسال۱۳۸۶چاپ شده است

#معرفی کتاب #گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی #معرفی سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) #گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) محمد عبدالرحیم با ترجمه حبیب الله اکبرپور

نظرات کاربران

اگه میشه در معرفی کتابها چند جمله از متن کتاب ذکر کنید ممنون میشم

ساید بهتر بود در معرفی کتابها چند جمله از متن کتاب ذکر گردد

خیلی عالی، سپاس

ضمن اینکه معرفی کتاب بخوبی انجام شده بهتر بود معرف کتاب چند جمله ای از آنرا که خودش خوانده و پسندیده در معرفی کتاب مذکور منعکس می کرد

ارسال نظر برای « گتاب سوالات عجیب علمای مسیحی از علی (ع) محمد عبدالرحیم با ترجمه حبیب الله اکبرپور»