کتاب‌درمانی چیست؟


کتاب‌درمانی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

تعداد بازدید: ۱۵۸۳

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

✅سال هاست روشی علمی به نام کتاب درمانی در جهان مطرح شده و استفاده می شود. در این روش درمانی درمانگر به جای استفاده از دارو یا مشاوره به مراجع خواندن کتابی مناسب وضعیتش را پیشنهاد می دهد. گزارش حاضر نگاهی اجمالی به کتاب درمانی است.

✅کتاب درمانی یا ببیلوتراپی«Bibliotherapie» در جهان رواج دارد. بیبلوتراپ ها از کتاب ها به جای دارو یا مشاوره استفاده می کنند. آن ها کتاب ها را به مراجعین می دهند تا از طریق خواندن آ ن ها به نتیجه مورد نظر برسند. دفاتر کتاب درمانی در شهرهای مهم دنیا وجود دارد، همچنین کار مشاوره از طریق اسکایپ نیز انجام می دهند. در حال حاضر در سیزده شهر اصلی دنیا دفتر دارند. کانال یوتیوبشان نیز خلاقانه به موضوع ها و مسائل روانی می پردازد. بسیاری از آن ها از نویسندگان هم استفاده می کنند.

✅کتاب درمانی دو دسته اصلی دارد. یکی از این روش ها کتاب هایی است که از فلسفه برای درمان مشکلات روحی و روانی مثل مشکلات عاطفی، زندگی زناشویی، افسردگی، کنار آمدن، جدایی، فقر و ... استفاده می کنند. این دسته وجه مشترک با روانشناسی پیدا می کند. تدوین کننده های این دسته از کتاب درمانی از تئوری های کلی فلسفه مثل تئوری های تدوین شده توسط فردریش نیچه و آرتور شوپرهاور استفاده و تئوری ها را برای زندگی عمومی کارکردی می کنند.

✅دسته دیگر از بیبلوتراپ ها از ادبیاتِ صرف استفاده می کنند. این خیلی دسته بسیار مهم تر است. این افراد برای مثال درباره افسردگی به کتابی از کتاب های ادبی انتخاب می کنند تا فرد بخواند و بعد از مدتی دوباره به بیبلوتراپ خود مراجعه کنند. مهم ترین کسانی که از حوزه ادبی به افراد پیشنهاد می شود کامو و داستایوفسکی و نویسنده هایی که به عنوان روانکاوهای روح انسان مطرح هستند، است؛ از شکسپیر و یونان باستان گرفته تا پروست.

✅لازم به ذکر است؛ داستایفسکی به روانکاوی روح انسان و کامو تمام نوشته هایش برای بهترزیستن است. او در نوشته هایش جهان را پوچ فرض می کند و می گوید حالا چطور می توان به زندگی معنا داد. نمونه این بینش را می توان در کتاب های بیگانه و طاعون دید. بیبلوتراپ ها از همین روایت ها برای بهتر زیستن استفاده می کنند.

✅بیبلوتراپی نوعی کتاب خوانی با برنامه ای برای رسیدن به هدف مشخص است. در دوره جدید غیر از ادبیات صرف از موسیقی، نمایشنامه و سایر دسته های هنری برای این مفهوم استفاده می کنند. البته در این دسته نسخه هایی که پیچیده می شود خیلی کلی تر است.

✅کسانی که از کتاب درمانی استفاده می کنند جلسه های گروهی هم دارند. کتاب خوانی های گروهی کسانی که مشکلات یا دغدغه های مشترک دارند را جمع می کنند. یک نفر در یک جلسه کتاب درمانی گروهی حضور دارد ممکن است افسردگی نداشته باشد حتی ممکن است برایش مهم باشد که هیچ وقت مبتلا نشود هم می توانند از جلسات برای رسیدن به هدف مشخص استفاده کنند.

برگرفته شده از کانال تلگرامی داستان موفقیت کارآفرینان در ایستارتاپس

می پسندم (۶) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «کتاب‌درمانی چیست؟»