بادام و تقویت مغز


بادام و تقویت مغز

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۶

تعداد بازدید : ۱۲۳

نویسنده :
ترنم یار مهربان خاوران

● بقلم دکتر مجید انوشیروانی، PhD طب سنتی ایران، استادیار دانشکده طب سنتی و مکمل مشهدارسال نظر برای «بادام و تقویت مغز»