z

نقش تلویزیون در ترویج مطالعه و کتابخوانی در ایران


نقش تلویزیون در ترویج مطالعه و کتابخوانی در ایران

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

تعداد بازدید : ۷۲۴

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

کتاب بدون تردید، دیرینه ترین رسانه و شکل فناوری ارتباطات است.تحلیل روند شکل گیری و توسعه رسانه ها حاکی از آن است که فناوری های جدید، موجب از بین رفتن کتاب (رسانه سنتی) نشده، بلکه به توسعه آن نیز کمک کرده اند.درعصر حاضر، رسانه هایی همچون تلویزیون به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی افراد مبدل شده اند و تأثیر زیادی در شکل گیری باورها و نگرش های مخاطبان خود در زمینه اشاعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی دارند.این مقاله که به بررسی نقش تلویزیون درترویج مطالعه و کتابخوانی در ایر ان می پردازد، با رویکرد کیفی انجام شده است و گردآوری داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و از طریق مصاحبه عمیق با 15نفر از خبرگان عرصه فرهنگ و رسانه صورت گرفته است. مقوله های اصلی نیزپس از تکمیل فرایندکدگذاری استخراج شده‎اند. صاحبنظران معتقدند، کشور ما از نظر میزان مطالعه در سطح مطلوبی قرار ندارد و هنوز تعریف دقیقی از مطالعه در کشور صورت نگرفته است، اما تلویزیون با توجه به گستردگی و عمومیت مخاطبانش می ‏تواند در تحقق کتابخوانی نقش مهمی را ایفا کند و لازمه این امر، ایجاد پیوند قوی و تعامل متولیان ترویج کتابخوانی با رسانه تلویزیون به منظور بهره‏ برداری از امکانات موجود برای ارتقای مطالعه و کتابخوانی است.

کلیدواژه ها: کتاب؛ تلویزیون؛ مطالعه؛ کتابخوانی؛ رسانه

نویسندگان:

عبدالله بیچرانلو: دکترای مدیریت رسانه، استادیار دانشگاه تهران

محبوبه غفوری: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

زهرا مهربان: کارشناس ارشد پژوهشگری، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

فصلنامه پژوهش های ارتباطی - دوره 24، شماره 89، بهار 1396.

برای مشاهده کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

می پسندم (۴) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «نقش تلویزیون در ترویج مطالعه و کتابخوانی در ایران»