اندازه نگه‌ دار که اندازه نکوست


اندازه نگه‌ دار که اندازه نکوست

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

تعداد بازدید: ۶۳

ثبت کننده: محسن یوسفی

همسایه نیازمندی داشتیم که روزی از مادرم کاسه ای نخود خواست.

مادرم به او از منزل نخود داد، چون پدرم اختیار بخشش از منزل را به مادرم داده بود.

۱۰ روز گذشت، باز آن زن برای نخود به خانۀ ما آمد و مادرم کاسه ای نخود به او داد.

گفتم: مادر! این همسایۀ ما خیلی اهل اسراف است؛ یک کاسه نخود را ما دو ماه می خوریم ولی آن ها ۱٠ روزه اسراف و تمام می کنند.

مادرم گفت: پسرم! اشتباه فکر نکن، ما هر روز برنج می خوریم و آنان مثل ما برنج ندارند و هر روز آش می خورند.

ما از روی میلمان غذای باب میل خود می پزیم ولی آنان از روی آنچه در خانه دارند، غذا درست می کنند؛ پس برنامۀ غذایی ما از روی میل ماست و برنامۀ غذایی آنان از روی آنچه در خانه دارند.

درنتیجه ما اسراف می کنیم، نه آنان!

#نشانه های اسراف کردن #میزان رزق و روزی #چگونه اسراف می کنیم
می پسندم (۰) نمی پسندم (۰)
جهت دریافت اخبار مسابقات کتابخوانی یارکتاب را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

ارسال نظر برای «اندازه نگه‌ دار که اندازه نکوست»