مسیر درست کسب علم


مسیر درست کسب علم

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

تعداد بازدید: ۴۶

ثبت کننده: محسن یوسفی

به یاد دارم جوانی همیشه نزد پدر می آمد و از او می خواست در راه معرفت بر او درسی یاد دهد.

سماجتِ جوان، پدر را خسته کرد و گفت:

ای جوان! یادت باشد ترک یک گناه (مانند غیبت و...)، می تواند بر قلب تو علمی وارد کند و بیاموزد که هزار برابر آن را من با گفتن و نوشتن، نمی توانم بر مغز تو وارد کنم.

بدان علم نور است و نور فقط با ترکِ معصیت و عملِ صالح کسب می شود، نه با کسب معصیت و عمل صالح نداشتن و تنها پای موعظه استاد نشستن!

#کسب علم #عملِ صالح #ترکِ معصیت #موعظه استاد
می پسندم (۰) نمی پسندم (۰)
جهت دریافت اخبار مسابقات کتابخوانی یارکتاب را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

ارسال نظر برای «مسیر درست کسب علم»