سعید صحرایی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : مركزي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴۷
رتبه در سایت : ۸۷۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰۸ از ۲۹۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه 2 (۲۰ %)

مسابقه معرفی ناظر چاپ3 (۲۰ %)

مسابقه عمران 2 (۲۰ %)

مسابقه عمران 1 (۶۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2 (۴۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۲۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۴۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۶۰ %)

مسابقه خطبه فدکیه حضرت فاطمه(س) (۴۲ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۶۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۲۰ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۲۵ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین14 (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین13 (۵۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۸۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۶۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۴۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۲۰ %)

مسابقه فتوشاپ (۴۰ %)

مسابقه احتمال (۵۰ %)

مسابقه اعصاب و غدد2 (۱۶ %)

مسابقه اعصاب و غدد1 (۲۰ %)

مسابقه زمین شناسی3 (۲۰ %)

مسابقه زمین شناسی2 (۲۰ %)

مسابقه زمین شناسی1 (۲۰ %)

مسابقه لغت شناسی (۷۵ %)

مسابقه زندگی شاعران (۲۵ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها2 (۲۰ %)

مسابقه آفات مهم گیاهی و کنترل آنها1 (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۲۵ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۲۵ %)

مسابقه احیای قلبی و ریوی پایه جامع (۶۰ %)

مسابقه کاربرد نرم افزار 2 (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات بیمه ای (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دفاع مقدس (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی القاب تیم ها و باشگاه های فوتبال جهان (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۸۰ %)