حسین احمدی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴۰ از ۴۸۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه شناخت بیماری دیابت (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی خونین شهر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پرتقال کوکی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم ملکوت (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی فصل مهمانی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی ائمه بقیع (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی مناسک حج (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر (۶۵ %)

مسابقه کتابخوانی دانستنی های زائر (۷۸ %)

مسابقه کتابخوانی ازدواج در اسلام (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی بر بال مناجات (۵۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۶۲ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی الگوی حیات (۲۶ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۲۲ %)

مسابقه کتابخوانی زیارت امام علی(ع) در روز غدیر (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی قربان تا غدیر (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی نقش و رسالت زن1 (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۶۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی مصرع یابی پارسی گوی آذری زبان (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی اعترافات غلامان (۷۰ %)