کلیپ ۱۱ توصیه حضرت امام خامنه‌ای برای ترویج فرهنگ کتابخوانی


کلیپ ۱۱ توصیه حضرت امام خامنه‌ای برای ترویج فرهنگ کتابخوانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

تعداد بازدید : ۱۰۲

نویسنده :
ترنم یار مهربان خاوران

#11 توصیه کتاب خوانی از رهبری #توصیه مطالعه و کتابخوانی

ارسال نظر برای «کلیپ ۱۱ توصیه حضرت امام خامنه‌ای برای ترویج فرهنگ کتابخوانی»