شرحی از سنت ریشه دار کتابخوانی در مکتب خانه های ایران


 شرحی از سنت ریشه دار کتابخوانی در مکتب خانه های ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

تعداد بازدید: ۱۱۸۷

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

موضوع کتاب و کتاب خوانی از دیرباز در زندگی روزمره ایرانیان جایگاه ویژه و مهمی داشت و کودکان ایرانی از همان ابتدای سنین رشد کتابهایی ماند قرآن و دیوان حافظ را در خانه خود می دیدند. آن دسته از کودکانی که به مکتب خانه می رفتند در کنار آموزش قرآن و سایر آموزشهای مکتب خانه، ملزم به تهیه کتابهایی برای خواندن و در برخی از موارد برای ازبر کردن بودند. در برخی از شهرهای ایران از جمله سیرجان کرمان، ملا علاوه بر آموزش قرآن در ساعات تفریح برای بچه ها کتابهای قصه می خواند یا فال گرفتن و خواندن شعرهای حافظ را به آنها می آموخت. کتابهایی که در مکتب خانه ها توسط ملا خوانده می شد کتاب امیرارسلان نامدار ، حسین کرد شبستری و از قبیل بود. بعضی از ملاها، شاهنامه و دیوان حافظ را می خواندند و می آموختند.

برگزفته از کافه تاریخ

منبع:

مهری موید محسنی، فرهنگ عامیانه سیرجان، کرمان، مرکز کرمان شناسی، 1381 ، ص 43

#کافه تاریخ #موضوع کتاب و کتاب خوانی
می پسندم (۲) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای « شرحی از سنت ریشه دار کتابخوانی در مکتب خانه های ایران»