اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی پایگاه شهید مدنی(ره) به برندگان مسابقه


اهدای جوایز مسابقه کتابخوانی پایگاه شهید مدنی(ره) به برندگان مسابقه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی  حوزه 337 علی اکبر (ع)  ناحیه مقاومت بسیج مالک اشتر ، اهدای جوایز برندگان مسابقه کتابخوانی پایگاه شهید مدنی(ره) توسط فرماندهی و پپشگسوتان همزمان با شامگاه یاد یاران اسامی نتایج برندگان مسابقات کتابخوانی پایگاه شهید مدنی ( ره )

نفر اول :علیرضا فرجیان

نفر دوم : امیرحسین تقی پور

نفر سوم : احسان تقی پور

نفر چهارم : محمد مهدی ساکی

نفر پنجم : علی میکائیل پور

منبع


مطالب مرتبط: