فواید کتابخوانی برای کودکان ۶ ماهه


فواید کتابخوانی برای کودکان ۶ ماهه

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

تعداد بازدید : ۳۱۶

نویسنده : yarketab

یک مطالعه جدید با موضوع فواید خواندن کتاب برای نوزادان شش ماهه صورت پذیرفت که نتایج این بررسی نشان می دهد خواندن کتاب برای این نوزادان باعث ارتقای مهارت های مغزی و مهارت خواندن در کودکان می شود،این پژوهش با بررسی یک جامعه آماری انجام شد.

فواید کتابخوانی برای کودکان ۶ ماهه

بر اساس تحقیقات جدید کودکان ۶ ماهه به خواندن کتاب توجه دارند و خواندن کتاب برای آنان موجب افزایش دامنه لغت و مهارت های خواندن در سال های آینده زندگی خواهد شد.به نقل از ساینس، این تحقیق با شرکت حدود ۲۵۰ مادر و کودک و مقایسه گفتار آنان در سال های بعد انجام شد.

در این تحقیق نتایج و کمیت کتاب هایی که روزانه و یا هفتگی برای کودکان خوانده شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت و در مورد جذابیت آنها برای کودکان و تعامل کودکان با تصاویر کتاب ها سوال شد.

محققان تفاوت های اجتماعی و اقتصادی، کیفیت و کمیت مطالعه در سنین اولیه و پیش بینی مهارت های گفتاری کودکان را در چهار سال بعد نیز ارزیابی کردند.

آنها دریافتند با خواندن کتاب از سنین نوزادی مهارت های گفتاری کودکان در سنین بالا ارتقا یافته که این پیشرفت ارتباط مستقیم با مطالعه در سنین نوزادی داشته و کودکان چهار ساله حتی قادر به نوشتن نام خود خواهند بود.

منبع


نظرات کاربران

جالبه

ارسال نظر برای «فواید کتابخوانی برای کودکان ۶ ماهه»