اسلام؛ پرچمدار کتابخوانی است


اسلام؛ پرچمدار کتابخوانی است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۷

تعداد بازدید: ۱۱۷۳

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

همه دستاوردهای بشر در سراسر عمر جهان، تا آن جا که قابل کتابت بوده است، در میان نوشته هایی است که انسان ها پدیدآورده اند و می آورند. و در این صورت، مجموعه بی نظیر آموزش های آسمانی و درسهای پیامبران به بشر، دانش ها و شناخت هایی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آن امکان پذیر نیست. اگر هر منصفی به بیانات نبی مکرم اسلام و ائمه (علیهم السلام) و پیشوایان اسلام نگاه کند و ببیند که اینها در چه زمانی به کتاب و کتابخوانی دعوت می کردند و فرا می خواندند، همه افسانه ها از ذهنش شسته خواهد شد و خواهد فهمید که دشمنان اسلام راهی جز این نداشتند که افسانه های کتاب سوزی و کتاب ستیزی را بر سر زبانها بیندازند؛ چون اسلام پرچمدار کتابخوانی است.

#اسلام #پرچمدار کتابخوانی #سخنان رهبری در رابطه با کتابخوانی #فرهنگ مطالعه و کتابخوانی #اسلام پرچمدار کتابخوانی #کتابخوانی
می پسندم (۸) نمی پسندم (۰)

نظرات کاربران

هر جا کتاب مناسب باشه و مردم هم همراه آنها باشند جهالتها و خرافات کمتر اثر داره
۴۰

ضمن اینکه معرفی کتاب بخوبی انجام شده بهتر بود معرف کتاب چند جمله ای از آنرا در معرفی کتاب مذکور منعکس می شد
۴۰

ارسال نظر برای «اسلام؛ پرچمدار کتابخوانی است»