مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)


این مسابقه براساس زندگی حضرت فاطمه(س) پیاده سازی شده استجایزه مسابقه جمعا 10 هزارتومان به 3 نفر


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۰۸
مجموع جوایز: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۲.۹۳۸۵

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- mi_98mi ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۲- عادل زعیمباشی ، جایزه: ۳۰۰۰ تومان

۳- رضاصادقی ، جایزه: ۲۰۰۰ تومان


#مسابقه #مسابقه کتابخوانی #شرکت در مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی براساس زندگی حضرت فاطمه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.