مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۳
نتیجه ارزیابی: ۳.۰۵۶

این مسابقه براساس زندگی حضرت فاطمه(س) پیاده سازی شده استجایزه مسابقه جمعا 10 هزارتومان به 3 نفرمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- مهدی محمدآبادی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۲- عادل زعیم باشی ، جایزه: ۳۰۰۰۰ ریال

۳- رضاصادقی ، جایزه: ۲۰۰۰۰ ریال


#مسابقه #مسابقه کتابخوانی #شرکت در مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی براساس زندگی حضرت فاطمه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.