مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۳
نتیجه ارزیابی: ۲.۷

این مسابقه براساس کتاب خاطرات مستر همفر طراحی شده استجایزه مسابقه جمعا 10هزارتومان به 3 نفرمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- بتول غنیمتی ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال

۲- محمد ، جایزه: ۳۰۰۰۰ ریال

۳- علی ملااحمدی ، جایزه: ۲۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر #مسابقه مستر همفر #مسابقه جاسوس انگلیسی

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.