مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر


این مسابقه براساس کتاب خاطرات مستر همفر طراحی شده استجایزه مسابقه جمعا 10هزارتومان به 3 نفر


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۱۴
مجموع جوایز: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۲.۷

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- بتول غنیمتی ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان

۲- ، جایزه: ۳۰۰۰ تومان

۳- ، جایزه: ۲۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر #مسابقه مستر همفر #مسابقه جاسوس انگلیسی

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س)

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

مسابقه هیجانی برنده باش شماره دو

جایزه : ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.