مسابقه جدول ضرب


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
امتیاز کاربران: ۲.۲۵۷۱

مسابقه جدول ضرب

این مسابقه یک سرگرمی خوبه برای تست عمل ضربمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - maryam_ramezani72 ، جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال

۲ - a33993399 ، جایزه : ۲۵۰۰۰ ریال


#مسابقه #مسابقه جدول ضرب #مسابقه جایزه دار

ارسال نظر برای «مسابقه جدول ضرب»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۶
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۳۱
رتبه در سایت : ۹۵
تعداد پاسخ صحیح : ۳۴۶ از ۴۳۵ سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده:
مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

: : :

مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

: : :

مسابقه استان شناسی

مسابقه استان شناسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

: : :