مسابقه جدول ضرب


این مسابقه یک سرگرمی خوبه برای تست عمل ضرب


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲۳
مجموع جوایز: ۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۲.۲۵۷۱

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- مریم رمضانی نیگجه ، جایزه: ۲۵۰۰ تومان

۲- بتول شمس الدین سعید ، جایزه: ۲۵۰۰ تومان


#مسابقه #مسابقه جدول ضرب #مسابقه جایزه دار

ارسال نظر برای «مسابقه جدول ضرب»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه استان شناسی

مسابقه استان شناسی

جایزه : ۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.