مسابقه جدول ضرب


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۲
نتیجه ارزیابی: ۲.۲۵۷۱

این مسابقه یک سرگرمی خوبه برای تست عمل ضربمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- مریم رمضانی نیگجه ، جایزه: ۲۵۰۰۰ ریال

۲- بتول شمس الدین سعید ، جایزه: ۲۵۰۰۰ ریال


#مسابقه #مسابقه جدول ضرب #مسابقه جایزه دار

ارسال نظر برای «مسابقه جدول ضرب»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه استان شناسی

مسابقه استان شناسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

: : :