مسابقه اطلاعات متفرقه


تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱
نتیجه ارزیابی: ۲.۳۱۳

سوالات مسابقه درباره تست هوش و اطلاعات احکام می باشدمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- صفورا ریاضی فر ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریال


#مسابقه هوش #مسابقه احکام

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات متفرقه»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه جدول ضرب

مسابقه جدول ضرب

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه استان شناسی

مسابقه استان شناسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

: : :