مسابقه اطلاعات متفرقه


سوالات مسابقه درباره تست هوش و اطلاعات احکام می باشد


تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱۰۸
مجموع جوایز: ۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۲.۳۱۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- صفورا ریاضی فر ، جایزه: ۵۰۰۰ تومان


#مسابقه هوش

#مسابقه احکام


ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات متفرقه»

جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه جدول ضرب

مسابقه جدول ضرب

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات احکام

مسابقه اطلاعات احکام

جایزه : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات گوناگون

مسابقه اطلاعات گوناگون

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.