مسابقه اطلاعات گوناگون


تاریخ شروع : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
مجموع جوایز : ۱۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۴
نتیجه ارزیابی: ۲.۲۲۶۷

این مسابقه اطلاعات جدول ضرب، ادبیات و احکام شرعی را بر می گیردمهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- امین اسماعیلی ، جایزه: ۲۵۰۰۰ ریال

۲- Omid.Deymi ، جایزه: ۲۵۰۰۰ ریال

۳- سید اصغر حسینی ، جایزه: ۲۵۰۰۰ ریال

۴- میرمهدی موسوی اصل ، جایزه: ۲۵۰۰۰ ریال


#مسابقه جدول ضرب #مسابقه ادبیات #مسابقه احکام شرعی

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات گوناگون»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه جدول ضرب

مسابقه جدول ضرب

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه استان شناسی

مسابقه استان شناسی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

: : :