مسابقه اطلاعات گوناگون


این مسابقه اطلاعات جدول ضرب، ادبیات و احکام شرعی را بر می گیرد


تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲۸
مجموع جوایز: ۱۰۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۴
نتیجه ارزیابی: ۲.۲۲۶۷

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- امین اسماعیلی ، جایزه: ۲۵۰۰ تومان

۲- Omid.Deymi ، جایزه: ۲۵۰۰ تومان

۳- سید اصغر حسینی ، جایزه: ۲۵۰۰ تومان

۴- میرمهدی موسوی اصل ، جایزه: ۲۵۰۰ تومان


#مسابقه جدول ضرب #مسابقه ادبیات #مسابقه احکام شرعی

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات گوناگون»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه جدول ضرب

مسابقه جدول ضرب

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه تست هوش یک

مسابقه تست هوش یک

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات احکام

مسابقه اطلاعات احکام

جایزه : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات متفرقه

مسابقه اطلاعات متفرقه

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.