حسین بیجاری


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۹
رتبه در سایت : ۶۴۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵۳ از ۲۸۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۵۰ %)

مسابقه شناخت بیماری دیابت (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی خونین شهر (۷۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی الگوی حیات (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی پرتقال کوکی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج‌البلاغه( بخش ششم) (۵۰ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین9 (۷۵ %)

مسابقه فرهنگ معین7 (۷۵ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۷۵ %)

مسابقه فرهنگ معین13 (۷۵ %)

مسابقه فرهنگ معین14 (۷۵ %)

مسابقه شناخت اخوان ثالث (۱۰۰ %)

مسابقه فرهنگ معین8 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداوند الموت (۱۰۰ %)

مسابقه آشنایی احمد شاملو (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی مثنوی معنوی (۴۰ %)

مسابقه لغت شناسی (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شفق قطبی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه ( بخش دوم) (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ولایت (۱۰۰ %)

مسابقه زندگی شاعران (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی فروغ ابدیت (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۲۶ %)