نازنین حسنی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : زنجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶
رتبه در سایت : ۴۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰۳ از ۳۷۴ سوال

مسابقات برگزار کرده :

مسابقه آشپزباشی


مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ویژه محرم (۸۶ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۴۶ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس در ممالک اسلامی (۴۵ %)

مسابقه جهان شناسی (۶۰ %)

مسابقه دانستنی های زندگی زناشویی (۷۰ %)

آزمون بازی شطرنج (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی روان شناسی مرضی کودک (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ ایران و اسلام (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۸۰ %)

مسابقه آیا میدانید - عمومی (۵۰ %)

مسابقه حل جدول یک (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی (۶۶ %)

مسابقه دانستنی های کامپیوتر (۴۶ %)

آزمون دانستنی های حیوانات (۴۱ %)

مسابقه دانستنی های پزشکی (۶۰ %)

مسابقه دانستی های کشاورزی (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی صحیفه انقلاب،وصیت نامه سیاسی -الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی (۴۵ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۳۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی غریب سامرا (۲۸ %)

مسابقه کتابخوانی ترجمه و تفسیر سوره یس بخش اول (۱۴ %)

مسابقه کتابخوانی امیرالمؤمنین حیدر کرار (۲۰ %)