خاصیت کتابخوانی چیست؟


خاصیت کتابخوانی چیست؟

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

تعداد بازدید : ۶۳۷

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

کسی که کتاب می خواند، پیش از مرگ خود هزاران زندگی را تجربه میکند و کسی که کتاب نمیخواند، تنها یک زندگی را.

#خاصیت کتابخوانی #فواید کتابخوانی #تاثیر کتابخوانی

ارسال نظر برای «خاصیت کتابخوانی چیست؟»