خاصیت کتابخوانی چیست؟


خاصیت کتابخوانی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

تعداد بازدید: ۱۸۴۷

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

کسی که کتاب می خواند، پیش از مرگ خود هزاران زندگی را تجربه میکند و کسی که کتاب نمیخواند، تنها یک زندگی را.

#خاصیت کتابخوانی #فواید کتابخوانی #تاثیر کتابخوانی
می پسندم (۴) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «خاصیت کتابخوانی چیست؟»