برگزاری مراسم مسابقه کتابخوانی با تقدیم کتاب


برگزاری مراسم مسابقه کتابخوانی با تقدیم کتاب

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

تعداد بازدید: ۱۳۹۰

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیدان مقدمی حوزه 186 فضیلت ناحیه مقاومت بسیج شهید مطهری ، در راستای ترویج کتاب وکتابخوانی کتابهایی به نوجوان جوانان ومیانسالان تقدیم شد که این کتب را مطالعه کنند وسوالاتی طرح شود از آنان امتحان گرفته شود وبه بالاترین امتیازات هدایایی تعلق بگیرد

منبع

می پسندم (۵) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «برگزاری مراسم مسابقه کتابخوانی با تقدیم کتاب »