ضرورت ترویج موثر کتابخوانی با ایده‌های خلاق و نافذ


به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از مازندران امروز ۳۱ تیرماه ربيع فلاح جلودار امروز در جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي استان با بيان اينكه ترويج كتاب خواني در شمار مهم ترين رسالت‎هاي فرهنگي و تبليغي است، گفت: کتاب و کتابخوانی بايد در برنامه هاي دستگاه هاي مسئول جايگاه ويژه اي داشته باشد.

وی افزود: بايد با نوآوري و ارايه ايده هاي خلاق و نافذ، زمينه ترويج موثر كتاب و كتابخواني در جامعه را فراهم آورد.

مقام عالي دولت با تاكيد بر اينكه در برابر اوقاتي كه آحاد مختلف جامعه از جمله جوانان در فضاهاي مجازي صرف مي كنند، لازم است برنامه هاي كتاب محور تهيه و از فضاي مجازي نيز براي ترويج فرهنگ كتابخواني بهره گرفت.

ربيع فلاح، با اشاره به اين كه حركتي نو در افزايش سرانه كتابخواني مردم صورت گيرد، افزود: تبليغ و ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني از ضروريات است.

وی بر تشويق و ترغيب كاركنان دولت بر امر كتابخواني تاكيد كرد، و افزود: كتاب در سبد خانواده بايد حضور داشته باشد.

استاندار، در ادامه آموزش و پرورش را يكي از مهم ترين كانون هاي ترويج كتاب و كتابخواني دانست و بر بهره گيري از اين ظرفيت در گسترش فرهنگ كتابخواني تاكيد کرد.

در اين نشست اعلام شد براي تكميل ۴۲ پروژه كتابخانه اي استان در سال ۹۶ تاكنون بيش از ۵ ميليارد تومان در كميته برنامه ريزي شهرستان ها در نظر گرفته شد.

لازم به ذکر است، در پايان اين جلسه از كياكجوري، شهردار هچيرود بعنوان شهردار فعال در حوزه كتاب و كتابخواني با اهدا لوح تقدير، تجليل شد.

منبع

می پسندم (۱) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «ضرورت ترویج موثر کتابخوانی با ایده‌های خلاق و نافذ »