برنده هفته پانزدهم دنياي جايزه 733


برنده هفته پانزدهم دنياي جايزه 733

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۹

تعداد بازدید : ۱۱۲

نویسنده :
ترنم یار مهربان خاوران

شهاب حقيقي از سنقر و كليايي برنده هفته پانزدهم دنياي جايزه دوربين ديجيتال نيكونارسال نظر برای «برنده هفته پانزدهم دنياي جايزه 733»