مسابقه کتابخوانی"سکوت آفتاب"


 مسابقه کتابخوانی"سکوت آفتاب"

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۳

تعداد بازدید: ۱۵۳۰

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

جهت دریافت فایل PDF مسابقه کتابخوانی سکوت آفتاب، کلیک نمایید.

آخرین مهلت شرکت در مسابقه/ نمره قبولی

1 لغایت 30 خرداد 1396 / 8 از 10 نمره

جوایز:

کارت هدیه به ارزش 110 هزارتومان

کارت هدیه به ارزش 90 هزار تومان

کارت هدیه به ارزش 70 هزار تومان

جهت شرکت در مسابقه: ورود به مسابقه

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای « مسابقه کتابخوانی"سکوت آفتاب"»