جملات زیبا درباره کتاب و کتابخوانی


جملات زیبا درباره کتاب و کتابخوانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

تعداد بازدید: ۱۷۱۶

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

1- همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد ، مگر علم و دانش که هر چه بیشتر شود عزیزتر باشد. 2- جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد که خواندن ، کار روزانه اش باشد. 3- کتاب معلمی است که بدون عصا و تازیانه ما را تربیت می کند. 4- کتابِ خوب در حکم رفیق خوب است. 5- کوشش برای کسب دانش نخستین و یگانه پایه ی فضیلت است. 6- همه ی اندیشه و گفتار و کردار نیک نتیجه علم و معرفت است و همه ی اندیشه و گفتار و کردار زشت ثمره نادانی. 7- اطاقِ بدون کتاب مانند جسم بی روح است. 8- اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود واگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.

9- بعد از کتب آسمانی شریف ترین و مفیدترین کتاب ها بیوگرافی و شرح حال است. 10-بهترین کتاب آن کتابی است که انسان را به تفکر وادارد و الا به درد پاره کردن هم نمی خورد. 11-جهان کتابی بسیارعالی است ولی کسی که خواندن نمی داند فایده ای از محتوای آن بر نتواند گرفت. 12-چند دقیقه یا چند ساعت از وقت را با مطالعه گذرانیدن یکی از بزرگترین لذایذ روحی انسان است. 13-خواندن، انسان را کامل می کند و سخنرانی و گفتگوی او را حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد. 14-کتاب برای جوانان راهنمایی است که آنها را به سوی شرافت و فضیلت می کشاند. 15-مطالعه ی کتاب یعنی تبدیل ساعت های ملامت بار به ساعات لذتبخش

16-هیچ وقت پز کتابهایی را که خوانده اید ندهید. به کتابهایی که نخوانده اید ،فکر کنید.

17-انسان های بزرگ می تواننددو دقیقه بدون هوا،دو هفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند،اما بدون «کتاب» نمی توانندحتی یک لحظه ! زنده بمانند.

18-کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می خوانید و انسانهایی که ملاقات می کنید. "مک لوهان"

19- بهترین دوست من کسی است که کتابهایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم. "لینکلن

20-"کتاب، بزرگ ترین اختراع بشر است. "ویلیام شکسپیر

21- اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد. "پلوتارک

22 - کتاب راستین همان است که پا به تنهایی ما می گذارد. "کریستین بوبن

23- اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است. "سیسرو

24- کتاب، سفینه ای است که اقیانوس بیکران زمان را درمی نوردد. "فرانسیس بیکن

25- کتاب، مونس و غمخوار اوقات حزن و خستگی است که غم و اندوه را به سرور و شادمانی تبدیل می کند؛ رنج و غم را از آینه ی خاطر زدوده و گنجینه ی ذهن را پر از گوهرهای گرانبها می کند. "ساموئل اسمایلز"

26 - خواندن کتابهای خوب، در حکم مکالمه با انسانهای شرافتمند گذشته است. "دکارت

27- ستون تمدن، کتاب و مطبوعات است. "پلو تارک"

28- راستگوترین، بی توقع ترین، مفیدترین و همیشگی ترین رفیق برای هر کسی کتاب است. "مارک تواین"

29- مطالعه کتاب یعنی تبدیل ساعت های ملالت بار به ساعت های لذت بخش. "شارل دو مونتسکیو"

30- در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد. "تولستوی

31- هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد. "فرانسوا ولتر"

32 -چشم داشتی که باید از یک کتاب داشت، این است که شفاف باشد و نور را بازتاباند. "کریستین بوبن"

33- مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند. "دکارت"

34 -مطالعه، اندیشیدن با ذهن دیگری است. "آرتور شوپنهاور

35 -کتابی که می خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد. "جیمز مک واش"

36- هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند. "ساموئل اسمایلز"

37- خوشبخت، کسى است که به یکى از این دو چیز دست رسى دارد، یا کتاب هاى خوب یا دوستانى که اهل کتاب باشند. "ویکتور هوگو"

38- من هیچ غمى نداشتم که خواندن یک صفحه کتاب از بین نبرده باشد. کتاب، عمر دوباره است. در دنیا لذتى که با لذت مطالعه برابرى کند، نیست. "مُنْتِسکیو"

39- جامعه وقتى فرزانگى و سعادت مى یابد که مطالعه، کار روزانه اش باشد. "سقراط

40- دانشگاه واقعى، جایى است که مجموعه اى از کتاب در آن جمع آورى شده باشد. "کارلایل"

41- کتاب را زیاد مطالعه کنید تا بفهمید که هیچ نمى دانید. "مُنْتِسکیو"

42 -آدم تنها در بهشت هم باشد، به او خوش نمى گذرد، ولى کسى که به کتاب یا تحقیق علاقه مند است، هنگامى که به مطالعه یا تفکر مشغول است، جهنم، به تنهایى براى او بهترین بهشت هاست. "موریس مترلینگ"

منبع

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «جملات زیبا درباره کتاب و کتابخوانی»