فواید کتابخوانی برای کودکان ۶ ماهه


فواید کتابخوانی برای کودکان ۶ ماهه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

تعداد بازدید: ۹۹۴

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

یک مطالعه جدید با موضوع فواید خواندن کتاب برای نوزادان شش ماهه صورت پذیرفت که نتایج این بررسی نشان می دهد خواندن کتاب برای این نوزادان باعث ارتقای مهارت های مغزی و مهارت خواندن در کودکان می شود،این پژوهش با بررسی یک جامعه آماری انجام شد.

بر اساس تحقیقات جدید کودکان ۶ ماهه به خواندن کتاب توجه دارند و خواندن کتاب برای آنان موجب افزایش دامنه لغت و مهارت های خواندن در سال های آینده زندگی خواهد شد.

به نقل از ساینس، این تحقیق با شرکت حدود ۲۵۰ مادر و کودک و مقایسه گفتار آنان در سال های بعد انجام شد.

در این تحقیق نتایج و کمیت کتاب هایی که روزانه و یا هفتگی برای کودکان خوانده شده بود مورد ارزیابی قرار گرفت و در مورد جذابیت آنها برای کودکان و تعامل کودکان با تصاویر کتاب ها سوال شد.

محققان تفاوت های اجتماعی و اقتصادی، کیفیت و کمیت مطالعه در سنین اولیه و پیش بینی مهارت های گفتاری کودکان را در چهار سال بعد نیز ارزیابی کردند.

آنها دریافتند با خواندن کتاب از سنین نوزادی مهارت های گفتاری کودکان در سنین بالا ارتقا یافته که این پیشرفت ارتباط مستقیم با مطالعه در سنین نوزادی داشته و کودکان چهار ساله حتی قادر به نوشتن نام خود خواهند بود.

منبع

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «فواید کتابخوانی برای کودکان ۶ ماهه»