مسابقه کتابخوانی «همراه با آیه‌های نور» برگزار می شود


 مسابقه کتابخوانی «همراه با آیه‌های نور» برگزار می شود

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸

تعداد بازدید: ۱۵۶۰

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

مسابقه کتابخوانی «همراه با آیه های نور» خرداد و تیر ماه ۱۳۹۶ توسط معاونت فرهنگ، آموزش و پژوهش بنیاد مهدی موعود(عج) برگزار می شود.

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای « مسابقه کتابخوانی «همراه با آیه‌های نور» برگزار می شود »