مسابقه کتابخوانی تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)


مسابقه کتابخوانی تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

تعداد بازدید: ۱۱۴

ثبت کننده:

پرتال امام خمینی(س): پرتال امام خمینی (س) به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی مسابقه کتابخوانی از بخش دوم کتاب " تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)" برگزار می کند. این مسابقه به صورت غیرحضوری و سوالات چهار گزینه ای انجام می شود و به ده نفر از شرکت کنندگان که پاسخ صحیح ارائه نمایند به قید قرعه هدایایی تقدیم میگردد.

زمان برگزاری: ۱۲ بهمن ماه لغایت ۱۲ اسفند ۱۴۰۱

دسترسی به فایل کتاب "تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)" از طریق پرتال امام خمینی(س).

کتاب «تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر سی و ششم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. پدیده انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی (س) مبدأ تحولات بنیادین در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملت ایران و سر آغاز حرکتهای تحول زا در جوامع اسلامی به شمار می رود.

این اثر با نگاهی جدید به نظریه های انقلاب که با بسیاری از نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی جهان تفاوت دارد، به بررسی ویژگی های نگرش امام در خصوص انقلاب و تغییر و تحول اجتماعی پرداخته است تا از این رهگذر چراغی فرا روی دانش پژوهان اندیشه های جامعه شناختی آن حضرت قرار دهد. در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

#مسابقه کتابخوانی #پرتال امام خمینی (س) #انقلاب اسلامی #سوالات چهار گزینه ای #قرعه #پرتال #مسابقه کتابخوانی مجازی #ایران #علوم اجتماعی #امام خمینی (س)
می پسندم (۰) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی تحولات اجتماعی و انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (س)»