مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد


مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

مفدا شاهرود، با همکاری دفتر نهاد و معاونت پژوهشی دانشگاه مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمن توحید مفضل در دانشگاه برگزار شد  در این مسابقه حدود 150 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه شرکت کردند.  

منبع

می پسندم (۰) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد »