مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد


مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

تعداد بازدید: ۱۲۱۸

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

مفدا شاهرود، با همکاری دفتر نهاد و معاونت پژوهشی دانشگاه مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمن توحید مفضل در دانشگاه برگزار شد در این مسابقه حدود 150 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه شرکت کردند.

منبع

می پسندم (۵) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد »