مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد


مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۴

تعداد بازدید : ۲۰۷

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

مفدا شاهرود، با همکاری دفتر نهاد و معاونت پژوهشی دانشگاه مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمن توحید مفضل در دانشگاه برگزار شد در این مسابقه حدود 150 نفر از دانشجویان و کارکنان دانشگاه شرکت کردند.

منبعارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی از کتاب ارزشمند توحید مفضل برگزار شد »