اهمیت کتابخوانی (کمیته دانشجویی بندرخمیر)


 اهمیت کتابخوانی (کمیته دانشجویی بندرخمیر)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

تعداد بازدید: ۱۵۶۶

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

ویدئو تاثیر گذار اهمیت کتاب و کتابخوانی کمیته دانشجویی معاونت اجتماعی مجتمع دینی صدرالاسلام بندرخمیر

می پسندم (۴) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای « اهمیت کتابخوانی (کمیته دانشجویی بندرخمیر)»