فواید کتاب خوانی


روزنامه فرانسوی فیگارو معتقد است کتابخوانی فایده های زیر را دارد: ۱- مطالعه یک فرایند فعال ذهنی است. ۲- مطالعه پایه های مهارت را فعال می سازد. ۳- مطالعه واژگان شناخته شده ی شما را افزایش می دهد. ۴- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به صورت اجمالی با سایر فرهنگ ها و مناطق آشنا شوید. ۵- مطالعه تمرکز را افزایش می دهد. ۶– مطالعه باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود. ۷- مطالعه انضباط فردی را افزایش می دهد. ۸- مطالعه خلاقیت را افزایش می دهد. ۹- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا در رابطه با موضوعی صحبت کنید. ۱۰- مطالعه کتاب سرگرمی ارزانی است. ۱۱- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به اختیار خود مطالب بیاموزید. ۱۲- مطالعه قوای استدلال شما را افزایش می دهد. ۱۳- مطالعه باعث می شود تا اشتباهاتمان کاهش پیدا کند. ۱۵- مطالعه کسالت را کاهش می دهد. ۱۶- مطالعه می تواند زندگی شما را تغییر دهد. ۱۷- مطالعه استرس را کاهش می دهد. ۱۸- مطالعه شما را از مضرات دنیای دیجیتالی دور می سازد. ۱۹- مطالعه کتاب همیشه از تماشای فیلم بهتر است. ۲۰- مطالعه مشارکت ذهنی ایجاد می کند. منبع: روزنامه فرانسوی فیگار

منبع خبر

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «فواید کتاب خوانی»