فواید کتاب خوانی


روزنامه فرانسوی فیگارو معتقد است کتابخوانی فایده های زیر را دارد:

۱- مطالعه یک فرایند فعال ذهنی است.

۲- مطالعه پایه های مهارت را فعال می سازد.

۳- مطالعه واژگان شناخته شده ی شما را افزایش می دهد.

۴- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به صورت اجمالی با سایر فرهنگ ها و مناطق آشنا شوید.

۵- مطالعه تمرکز را افزایش می دهد.

۶– مطالعه باعث ایجاد اعتماد به نفس می شود.

۷- مطالعه انضباط فردی را افزایش می دهد.

۸- مطالعه خلاقیت را افزایش می دهد.

۹- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا در رابطه با موضوعی صحبت کنید.

۱۰- مطالعه کتاب سرگرمی ارزانی است.

۱۱- مطالعه این امکان را به شما می دهد تا به اختیار خود مطالب بیاموزید.

۱۲- مطالعه قوای استدلال شما را افزایش می دهد.

۱۳- مطالعه باعث می شود تا اشتباهاتمان کاهش پیدا کند.

۱۵- مطالعه کسالت را کاهش می دهد.

۱۶- مطالعه می تواند زندگی شما را تغییر دهد.

۱۷- مطالعه استرس را کاهش می دهد.

۱۸- مطالعه شما را از مضرات دنیای دیجیتالی دور می سازد.

۱۹- مطالعه کتاب همیشه از تماشای فیلم بهتر است.

۲۰- مطالعه مشارکت ذهنی ایجاد می کند.

منبع: روزنامه فرانسوی فیگارمنبع خبر
ارسال نظر برای «فواید کتاب خوانی»