رتبه اول مسابقات کتابخوانی خراسان رضوی


رتبه اول مسابقات کتابخوانی خراسان رضوی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

تعداد بازدید: ۱۰۶۹

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

عشق به سینما من را کتابخوان کرد.

محمدرضا آقایی، پاکبانی که در تاریکی خیابان های تربت حیدریه می چرخد و با علاقه ای که به سینما و کتابخوانی دارد به راستی "آقای خیابان" لقب گرفته و رتبه نخست کتابخوانی خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

#محمدرضا آقایی #رتبه اول مسابقات کتابخوانی #سینما و کتابخوانی #آقای خیابان #رتبه نخست کتابخوانی خراسان رضوی
می پسندم (۰) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «رتبه اول مسابقات کتابخوانی خراسان رضوی»