مسابقه کتابخوانی فاطمه مدافع حریم ولایت

مسابقه کتابخوانی فاطمه مدافع حریم ولایت

جایزه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اندیشه من

مسابقه کتابخوانی اندیشه من

جایزه : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی در احادیث موضوعی رسول اکرم (ص)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی در احادیث موضوعی رسول اکرم (ص)

جایزه : ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اربعین 1400

مسابقه کتابخوانی اربعین 1400

جایزه : ۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم

جایزه : ۵۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی حماسه عاشورا

مسابقه کتابخوانی حماسه عاشورا


هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی تاسوعای حسینی

مسابقه کتابخوانی تاسوعای حسینی

جایزه : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.