آزمون دوره الزامات امنیتی کاربران


این مسابقه مخصوص کارمندان دانشگاه صنعتی بیرجند است.


تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۱:۳۰
مهلت شرکت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۲:۵۰

نتیجه ارزیابی: ۴.۲

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#امنیت #سایبری #کاربر

ارسال نظر برای «آزمون دوره الزامات امنیتی کاربران»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
آزمون تربیت دینی فرزند

آزمون تربیت دینی فرزند

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

آزمون مزاج شناسی و طب

آزمون مزاج شناسی و طب

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

آزمون روابط سالم زوجین

آزمون روابط سالم زوجین

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.