آزمون مزاج شناسی و طب


مخصوص کارمندان دانشگاه صنعتی بیرجند است.


تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۰۰:۰۰

نتیجه ارزیابی: ۳.۲۸

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مزاج #گرم و تر #سرد و خشک #دم #آزمون مزاج شناسی و طب

ارسال نظر برای «آزمون مزاج شناسی و طب»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
آزمون تربیت دینی فرزند

آزمون تربیت دینی فرزند

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

آزمون روابط سالم زوجین

آزمون روابط سالم زوجین

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

آزمون دوره الزامات امنیتی کاربران

آزمون دوره الزامات امنیتی کاربران

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.