آزمون روابط سالم زوجین


این مسابقه مخصوص پرسنل دانشگاه صنعتی بیرجند است.


تاریخ شروع: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۲:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۳:۰۰

نتیجه ارزیابی: ۲.۶

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#کفویت #زوجیت #مشاوره

ارسال نظر برای «آزمون روابط سالم زوجین»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
آزمون تربیت دینی فرزند

آزمون تربیت دینی فرزند

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

آزمون مزاج شناسی و طب

آزمون مزاج شناسی و طب

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

آزمون دوره الزامات امنیتی کاربران

آزمون دوره الزامات امنیتی کاربران

جایزه نفیس
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.