مسابقه اطلاعات عمومی5


مرحله پنجم مسابقه اطلاعات عمومی باهدف بالا بردن اطلاعات شماعزیزان برگزارمی شود.امیدوارم باجواب به سوالات هم برنده جایزه مسابقه شویدهم اطلاعات عمومی تان بالابرود.


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۳۷
مجموع جوایز: ۶۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۳.۱۰۴۳

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- رعناغفارزاده ، جایزه: ۶۰۰۰ تومان


#مسابقه #مسابقه اطلاعات عمومی #اطلاعات عمومی #یارکتاب #سوالات اطلاعات عمومی #مسابقات کتابخوانی #مسابقه یارکتاب

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی5»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع)

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی 2

مسابقه اطلاعات عمومی 2

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه اطلاعات عمومی3

مسابقه اطلاعات عمومی3

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.