مسابقه کتابخوانی فدکیه


چقدر به زندگی حضرت فاطمه شناخت دارین؟ برای محک زدن اطلاعات تون در این زمینه در مسابقه من شرکت کنید.جایزه مسابقه: به یک نفر 5000 تومان


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۱
مجموع جوایز: ۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی زندگی حضرت فاطمه #مسابقه جایزه دار #مسابقه فدکیه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی فدکیه»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه اطلاعات عمومی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.