مسابقه اطلاعات عمومی


با شرکت در مسابقه اطلاعات عمومی، خود را محک بزنید


تاریخ شروع: ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲
مجموع جوایز: ۵۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.


#مسابقه اطلاعات عمومی #مسابقه جایزه دار #برگزاری مسابقه

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی فدکیه

مسابقه کتابخوانی فدکیه

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.