مسابقه کتابخوانی احضاریه


تاریخ شروع : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
مهلت شرکت : ۱۳۹۸/۰۳/۱۶
مجموع جوایز : ۳۰۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۶
نتیجه ارزیابی: ۲.۸۹۳۳

جوایز مسابقه: سه میلیون ریال، به شش نفر

مهلت شرکت در مسابقه: 16خرداد 1398، عید سعید فطر

برای مشاهده معرفی مختصر کتاب احضاریه اینجا کلیک کنید.


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- علیرضا تقی زاده، جایزه: ۵۰۰۰۰۰ ریال

۲- نیلوفر نخعی ، جایزه: ۵۰۰۰۰۰ ریال

۳- مجتبی محمدی ، جایزه: ۵۰۰۰۰۰ ریال

۴- نسرین ناصری، جایزه: ۵۰۰۰۰۰ ریال

۵- پرستو رفیعی شمس آبادی، جایزه: ۵۰۰۰۰۰ ریال

۶- معصومه فریدی، جایزه: ۵۰۰۰۰۰ ریال


#مسابقه کتابخوانی #مسابقه کتابخوانی احضاریه #مسابقه کتابخوانی براساس کتاب احظاریه #معرفی کتاب احظاریه #مسابقه کتابخوانی با جوایز نقدی #تاثیر مسابقه کتابخوانی بر افزایش زمان مطالعه #تاثیر مسابقه کتابخوانی بر فرهنگ سازی کتابخوانی #مسابقه احضاریه

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی احضاریه»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده: