مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی


منبع سؤالات کتاب "جوان و همسرگزینی" نوشته «آیت الله ابراهیم امینی» می باشد.


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲۶
مجموع جوایز: ۹۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۳
نتیجه ارزیابی: ۱

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- حامد نصیری ، جایزه: ۴۰۰۰ تومان

۲- مهدی صحرائی ، جایزه: ۳۰۰۰ تومان

۳- عصمت جعفرپور ، جایزه: ۲۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی #مسابقه کتابخوانی ازدواج در اسلام #مسابقه کتابخوانی سنت پیامبر

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه تعالیم قرآنی

مسابقه تعالیم قرآنی

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.