نشست هم‌اندیشی جشنواره باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان


 نشست هم‌اندیشی جشنواره باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

شریه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز استان گفت: هدف از برگزاری جشنواره «باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان» رسمیت بخشیدن به ترویج کتابخوانی به عنوان یک فعالیت است.   به گزارش روابط عمومی فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری ، نشست «هم‌اندیشی دست‌اندرکاران جشنواره باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان» با حضورآسیه احمدی معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی ساری ، آموزش و پرورش ناحیه ١ و ٢ ، کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، شهرداری  شهرستان ساری ، اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ساری و کانون مساجد، دردفتر رییس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری، برگزار شد  معاون فرهنگ و ارشاد اسلامی  عنوان کرد از اهداف برگزاری  دراین جلسه این بودکه کودکان و نوجوان با برگزاری این جشنواره کتاب بخرند و کتاب بخوانند  و در مورد کتاب بحث و گفت و گو کنند. در نهایت نوشتن در مورد کتاب را یاد بگیرند و بتوانند به معرفی کتاب بپردازند. حمید رضا عشریه نیز امروز در گفتگو با خبر نگار ما افزود:جام باشگاه های کتابخوانی زمینه ساز ترویج کتابخوانی است.و اشنایی کودکان و نوجوانان با مقولات تازه و نو  جام باشگاه های کتابخوانی ،صد در صد برای آنها جذابیت دارد و کتابخوانی فضای این آشنایی را برای آنها فراهم می کند .

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ساری

مشاهده منبع


ارسال نظر برای « نشست هم‌اندیشی جشنواره باشگاه‌های کتابخوانی کودک و نوجوان »