سخنان رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی


 سخنان رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

تعداد بازدید: ۱۲۱۴

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

صحبت های مقام معظم رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای « سخنان رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی»