سخنان رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی


 سخنان رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

تعداد بازدید : ۳۵۶

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

صحبت های مقام معظم رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی


ارسال نظر برای « سخنان رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی»