سخنان رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی


 سخنان رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

تعداد بازدید : ۱۰۷

نویسنده :
ترنم یار مهربان خاوران

صحبت های مقام معظم رهبری در مورد کتاب و کتابخوانیارسال نظر برای « سخنان رهبری در مورد کتاب و کتابخوانی»