اسامي برگزيده مسابقه كتابخواني «انديشه مطهر»


اسامي برگزيده مسابقه كتابخواني «انديشه مطهر»

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

تعداد بازدید: ۱۲۸۳

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

اسامی برگزيدگان مسابقه كتابخواني «انديشه مطهر» از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی حوزه علمیه خراسان اعلام شد.

دریافت فایل اسامی

می پسندم (۳) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «اسامي برگزيده مسابقه كتابخواني «انديشه مطهر»»