مسابقه امتیازی دانشمند شروع شد


مسابقه امتیازی دانشمند شروع شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸

تعداد بازدید: ۱۲۶۶

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

این مسابقه فقط مختص شرکت کنندگان در مسابقات و آزمون ها می باشد. که از طرق شرکت در مسابقات و آزمون ها رایگان 8 امتیاز و شرکت در مسابقه و آزمون پولی 10 امتیاز و همچنین جواب صحیح 2 امتیاز کاربران می توانند کسب نمایند.

به سه کاربری که بیشترین امتیاز را کسب نموده باشند جمعا 1200000ریال، به ترتیب نفر اول: 600000ریال، نفر دوم: 400000ریال، نفرسوم: 200000ریال اهدا خواهد شد.

تاریخ شروع ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ تاریخ پایان ۱۳۹۶/۰۳/۲۰

می پسندم (۶) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «مسابقه امتیازی دانشمند شروع شد»