برندگان مسابقه امتیازی «جشنواره زمستانه» اعلام شد


برندگان مسابقه امتیازی «جشنواره زمستانه» اعلام شد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۵

تعداد بازدید : ۳۴۶

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

در مسابقه امتیازی جشنواره زمستانه هر کاربر براساس فعالیت های مختلف امتیاز کسب نمودند و به ازای هر 50 امتیاز یک کد شانس در قرعه کشی تعلق گرفت. پس از انجام قرعه کشی برندگان به ترتیب زیر مشخص شدند:

نفر اول: محمدجوادآقایی، که به ازای هر پاسخ صحیح 5000ریال،تعداد پاسخ صحیح:610سوال، که مبلغ 3050000 ریال تعلق می گیرد.

نفر دوم: رکسانا کدخدایان، که به ازای هر پاسخ صحیح 3500ریال،تعداد پاسخ صحیح:941سوال، که مبلغ3293500ریال تعلق می گیرد.

نفر سوم: مرتضی نجفی، که به ازای هر پاسخ صحیح 2000ریال، تعداد پاسخ صحیح:180سوال، که مبلغ 900000ریال تعلق می گیرد.

تاریخ واریز وجه 5 اردیبهشت 96 خواهد بود.


ارسال نظر برای «برندگان مسابقه امتیازی «جشنواره زمستانه» اعلام شد»