اسامی نفرات برتر مسابقه کتابخوانی شهید عالم


اسامی نفرات برتر مسابقه کتابخوانی شهید عالم

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

تعداد بازدید: ۱۲۵۰

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

سه نفر اول

سرکار خانم محدثه رضاپور واحد خواهران یزد– سرکار خانم مهلا محمدی واحد خواهران مشهد– جناب آقای مهدی علی دادی واحد برادران تهران

پنج نفر دوم

سرکار خانم منیره سادات پناهی واحد خواهران مشهد– سرکار خانم ویدا جهانبخش واحد خواهران یزد– سرکار خانم ریحانه ناصری واحد خواهران تهران– سرکار خانم زهرا اسدی واحد خواهران مشهد– جناب آقای سید محمد تقوی واحد برادران مشهد

هفت نفر سوم

جناب آقای علی کرمی واحد برادران زاهدان– جناب آقای محمدمهدی رفیعی اردکانی واحد برادران تهران– جناب آقای محمد اسماعیل پهلوانی واحد برادران تهران– سرکار خانم مهدیه هاشمی واحد خواهران یزد–سرکار خانم فاطمه نظافت یزدی واحدخواهران مشهد– جناب آقای رضا دهقان واحد برادران مشهد– جناب آقای ابوالفضل عبدالرحیمی واحد برادران مشهد

#مسابقه کتابخوانی شهید عالم #اعلام نتایج مسابقه کتابخوانی #اسامی برندگان مسابقه کتابخوانی
می پسندم (۲) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «اسامی نفرات برتر مسابقه کتابخوانی شهید عالم»