شعر ناب در وصف کتاب


شعر ناب در وصف کتاب

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱

تعداد بازدید: ۵۴۳۹

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

"کتاب"

بهترین یارکتاب است، کتاب

حرف حق حرف حساب است، حساب

هر کتابی که بخوانی ناب است

رهنمای تو و شیخ و شاب است

در کتاب آنچه که خواهی یابی

ورنخوانیش بمولا(ع) خوابی

باطناً خوابی و ظاهر بیدار

ظاهراً سرخوش و باطن بیمار

هر که شد عاشق و شیداری کتاب

مرد حق گشت و چو من مست و خراب

مست گردید و هم آوای علی(ع)

عاشق و مست و غران چو(ولی)

لیک آن کو که نشد یارکتاب

عمر پاکش سپری گشت به خواب

پس پسر تا بتوانی چو (عدن)

چو (عدن) عاشق ایران کهن

محو یزدان و هم آغوش کتاب

باش تا پرُ شوی از حرف حساب

مشهد- فروردین ماه 1397 خورشیدی

ه-ع-دشت بیاض(عدن)(20/1/1397)

توضیحات:

1- منظور از (ولی) ولی دشت بیاض ملک الشعرای عصر صفوی است.

2- در اشعار من منظور از می و مستی مِی وحدت است و لاغیر

دانلود تصویر شعر با دستخط شاعر

#شعر در وصف کتاب #شعر ناب کتاب #محمد علی دشت بیاضی
می پسندم (۸) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «شعر ناب در وصف کتاب»